ایشان علاقه زیادی به سراییدن شعر داشتند، اکثر اشعار ارزشمند ایشان که در حدود هفت هزار بیت می باشند در کتب ایشان قرار گرفته اند.از طرف دیگر ایشان به خاطر علاقه وافر خود به اعضای خانواده خود برای مناسبت های بسیاری، که اغلب به دنیا آمدن نوادگانشان بود، اشعاری در وصف آنها سروده اند. تمامی این اشعار در این وب سایت گردآوری شده اند و برای اعضای خانواده و سایرین قابل دسترس می باشند.

برای مشاهده لیست اشعار اینجا کلیک کنید.