شرحی است بر دعای کمیل امام العارفین علی (ع) شرح و تفاسیری که تا کنون بر سخنان گهربار امام علی ((ع)) نوشته شده چه بر کلمات قصار و نهج البلاغه، چه بر صحفیه ی علویه و ادعیه ، بسیار محدود بوده و اما بیانات آن یکتا عارف عالی قدر که سازنده ی جهان انسانیت است، با شرح و تفسیری ارزنده در این کتاب عرضه شده است به گونه ای که خواننده روح معانی را به سرعت به اعماق قلوب خود انتقال می دهد. فروش ده ها هزار جلد از این کتاب و استقبال مردم از آن نمایان گر شیوایی بیان مطلبی است که روح و قلب آدمی را متحول کرده و به سوی معنویت سوق می دهد.                                                        چاپ اول این کتاب در سال 1360 بوده و تاکنون 90000 نسخه توسط انتشاراتی امیرکبیر برای سیزدهمین بار تجدید چاپ شده است.  جهت دانلود این کتاب اینجا کلیک کنید.