یکی از علل عمده نگارش این کتاب هیاهو و جنجالی بود که کتاب آیات شیطانی سلمان رشدی در سراسر جهان به راه انداخت واین خود یکی از کارهای بزرگ شیطان برای گمراه کردن بندگان خدا در این عصر و زمان بود .نگارنده در تالیف این کتاب شهامت و رشادتی به خرج داده و خود را با شیطان در انداخته و با کمال شجاعت با او دست به گریبان شده است ، با موجودی شریرکه در نبرد ومبارزه با فرزندان آدم از تمام امکانات و تجهیزات استفاده کرده وسوگند یاد کرده است که تمام افراد عالم را از راه حق و حقیقت منحرف نموده به جز عده قلیلی که بندگان خاص و خالص خدا هستند. خواندن این کتاب به پویندگان علم و معرفت و دانش توصیه می شود.    

چاپ اول این کتاب در سال 1375 بوده و تاکنون 15000 نسخه توسط دفتر نشر فرهنگ اسلامی برای پنجمین بار تجدید چاپ شده است.

جهت دانلود این کتاب اینجا کلیک کنید.