این کتاب اولین تالیف عالم ربانی « حاج احمد زمردیان » است . از آنجا که مهم ترین موضوعی که در دوران زندگی هر انسان مورد تفکر و اندیشه قرار می گیرد، سرنوشت و آینده اوست و همواره از خود می پرسد آینده او چیست ؟ به کجا خواهد رفت ؟ و بالاخره سرنوشت او چه می باشد ؟ هر چند که ممکن است غفلت و نادانی انسان را آرام کند و به سرنوشت خود نیاندیشد.اما این کتاب ارزشمند که بارها به چاپ رسیده حجت را بر تمام مکلفین تمام کرده وبه تفسیر تمام آیات قرآنی در خصوص معاد پرداخته است.

چاپ اول این کتاب در سال1340 بوده و تاکنون 10000 نسخه به جهت استقبال بیش از حد علاقه مندان در چهار دوره مجددا به طبع رسیده است.

آخرین نشر آن از طریق انتشارات نوید در شیراز می باشد

جهت دانلود این کتاب اینجا کلیک کنید.