دانستنی هایی از قرآن است که توجه بدان برای هر فردی لازم است . مطالعه این کتاب مقدمه ای برای تحصیل ایمانی ثابت و استوار است.از آنجا که قرآن کتاب آموزش ما مسلمانان ، مطالب بسیار مهم و ارزنده ای دارد که به علت عظمت آن تاکنون برای مردم آن گونه که باید و شاید بیان نگردیده و تلاش در این راستا تا بشر باقی است، ادامه دارد. مطالعه این کتاب توصیه می شود. این کتاب ارزشمند با اشعاری زیبا و نثری روان خواننده را به حقایقی ازقرآن آشنا می سازد  

بهتر ز هزار رهنما قرآن است

محکم تر از آن مجو که آن برهان است

چاپ اول این کتاب در سال 1357 بوده و تا کنون 8000 نسخه به جهت استقبال بیش از حد علاقه مندان در سه دوره مجددا به طبع رسیده است

.آخرین  نشر کتاب مربوط به انتشارات نوید در شیراز می باشد.   

جهت دانلود این کتاب اینجا کلیک کنید.