حقیقت روح یکی دیگر از کتب این مولف بزرگوار است . کسانی که علاقه به شناسایی خود دارند و می خواهند بدانند که آیا شخصیت آنها در روح ویا در جسم آنها است و یا که پیوستگی روح وکالبد آن ها در چه مراتبی است و با فانی شدن جسم، روح آنها در چه مراحلی قرار می گیرد و سرانجام کار آنان به کجا خواهد کشید، بهتر است به مطالعه این کتاب همت گمارند. این امری مسلم است که هرکس در این دنیا به شناسایی روح خود بیشتر توجه کند در عالم برزخ و جهان آخرت بهره بیشتر خواهد برد. از آن جهت که به قول نویسنده مسیر ترقی و تعالی در عالم ارواح و رستاخیز بستگی به دانشی دارد که هر فردی در حیات دنیوی کسب کرده است.تاکنون 20000 نسخه از این کتاب در11 دوره توسط دفتر نشر فرهنگ اسلامی به چاپ رسیده است.       جهت دانلود این کناب اینجا کلیک کنید.