شرحی است بر دعای سحر و شاید مطالعه همین یک کتاب برای خداشناسی کافی باشد . در این کتاب سه مسئله مهم شرح گردیده :                            

  1. گرداننده دستگاه عظیم آفرینش کیست وچرا
  2. سرآغاز و پایان این عالم از کی تا کی است ؟
  3. مرز و انتهای این جهان به چه و به کجا منتهی می شود ؟

ترجمه و شرح دعای سحر راهنمای نویسنده در پاسخ به این سه سوال اساسی است، سوال هایی که اصول دین ما را در بر می گیرند و پاسخ به آنان موجب تقویت ایمان است.

چاپ اول این کتاب در سال 1353 بوده و تاکنون8000 نسخه به جهت استقبال بیش از حد علاقه مندان درسه دوره مجددا به طبع رسیده است .آخرین نشر آن توسط انتشارات نوید در شیراز بوده است.

جهت دانلود این کتاب اینجا کلیک کنید.