این کتاب شرحی است بر دعای ندبه. در هر زمان آنچه که مربوط به امام زمان ((عج)) است باید آشکارشود تا حجت بر اهل عالم تمام گردد اگر خواننده اوراق درخشان این کتاب را ورق زند متوجه می شود که داعی برای اثبات وجود مقدسش امام عصر ((عج)) به هر یک از خصوصیات در بعثت انبیاء عظام اشاره کرده و سپس با ذکر دوران یکایک اوصیاء کرام نتیجه ی نهایی رابه وجود مقدس خاتم آن ها پایان داده تا دانسته شودکه هم اکنون زمین از وجود حجت خالی نیستچاپ اول کتاب در سال 1372 بوده وتاکنون 7000 نسخه توسط دفتر نشر فرهنگ اسلامی برای سه بار تجدید چاپ شده است

جهت دانلود این کتاب اینجا کلیک کنید.